ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ผลการนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ PDF Print E-mail
Saturday, 23 February 2013 20:13

ผลการนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้นำเสนอผลงาน นวัตกรรม "การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ School to Community" ผลการนำเสนอ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน(โดยไม่มีผลงานใด ได้รับรางวัลเหรียญทอง) พวกเรา - ขอบขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะที่ดีมากๆพวกเราจะนำมาสร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ของเราให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ - ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ นายประมวล อินทรศรี คุณครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และให้กำลังใจที่ดียิ่งในการดำเนินกิจกรรมและการนำเสนอรางวัล ที่ได้รับเป็นกำลังใจหนึ่ง แต่ที่พวกเรามีความสุขสนุกและภาคภูมิใจทุกครั้ง คือ การที่ได้ทำประโยชน์ แก่ท้องถิ่นของเราค่ะ

Last Updated on Tuesday, 19 March 2013 11:32
 

Add comment


Security code
Refresh