Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 14 September 2017 13:51

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร  จันทาสี  ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

     

ผู้รายงาน  นางสมจิตร  จันทาสี  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 

หน่วยงาน  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓

 

ปี พ.ศ.          ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2

Last Updated on Friday, 15 September 2017 09:31