Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 04 July 2018 09:12

  ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เล่มที่ 1คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่า  งอยพัฒนศึกษา

     

ผู้รายงาน  นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 

หน่วยงาน  โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23


ปีการศึกษา   2560


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Last Updated on Wednesday, 04 July 2018 11:12