ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพของYEC Sakonnakhon PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 19 June 2017 13:45

    เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา YEC Sakonnakhon หรือกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ ของจังหวัดสกลนคร ได้จัดการกิจกรรมการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและมีงานทำ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษานายประเสริฐ  ปัตโชติชัย ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ การทำกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก เพื่อเป็นการสร้างและค้นหาแรงบันดาลใจในด้านอาชีพของนักเรียนในอนาคตต่อไป

 
Last Updated on Monday, 19 June 2017 13:55