ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กิจกรรมสอนน้องสวมหมวกนิรภัย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 19 June 2017 13:55

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเต่างอย ได้จัดกิจกรรมโครงการสอนน้องสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย 100 % ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พื่อจะช่วยให้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์ และปลูกฝังวัฒนธรรมการสวมหมวกกันนิรภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

 


 Last Updated on Friday, 30 June 2017 15:35