ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

กิจกรรมวันสุนทรภู่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 27 June 2017 11:33

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม "สุนทรภู่...ครูกวีศรีชาติไทย" และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายประเสริฐ ปัตโชติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี และครูสิทธิภาท์  เทพคำมี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของชมรมนาฎศิลป์ การประกวดคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก การแต่งกลอนสุภาพ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแสดงละคร การจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับประวัติสุนทรภู่ กิจกรรมดังกล่าวมีทั้งระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย 
Last Updated on Friday, 30 June 2017 15:04