ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

วันต่อต้านยาเสพติดโลก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 June 2017 15:05

     เมื่อวันนที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ปัญหายาเสพติด ตามแนวทางศาสตร์พระราชา " เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยมีนายอำเภอเต่างอย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู นักเรียน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา


Last Updated on Friday, 30 June 2017 15:18