ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 07 July 2017 10:27

    เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2560  กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2560  ซึ่งมีสมาชิกยุวกาชาดใหม่  จำนวน 87 คน และสมาชิกยุวกาชาดเก่า  จำนวน  151  คน  โดยท่านองผู้อำนวยการ น.ส.อินทิมา  โยคิกานนท์  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท  และประดับเครื่องหมายยุวกาชาดให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นยุวกาชาดส่งเสริมให้ยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย Last Updated on Friday, 07 July 2017 11:12