ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 July 2017 14:36

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปัองกันและปราบปรามทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนครจัดโครงการ ป.ป.ช.สกลนครสัญจรสู่รั้วสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสกลนครกับโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา และมีการบรรยายหัวข้อ “แนะนำอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.” โดยนายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่สำคัญของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นของนักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมการนำเสนอในแต่ละกลุ่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนครเป็นผู้ควบคุมการดำเนินกิจกรรมฯ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนครต้องทางโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาต้องขอขอบคุณป.ป.ช สกลคร มาณ โอกาสนี้


 

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 15:05