ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

ถวายเทียนพรรษา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 July 2017 15:24

   เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและเป็นวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพุทธศานาที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียน จำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อพระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วง 3 เดือนที่จำพรรษาและเป็นการสือทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป โดยในปีนี้ได้แบ่งนักเรียนไป ไปทอดถวายเทียนที่วัดป่าบ้านนาอ่าง ตำบลนาตาล และไปทอดถวายเทียนที่วัดป่าวิริยะพล ตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

Last Updated on Tuesday, 11 July 2017 15:26