ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแสด-ฟ้า ปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 August 2017 15:55

    เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้านแสด-ฟ้า ปีการศึกษา 2560 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู้หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มภาษาต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ  โดยมีท่่านรองผู้อำนวยการนายวัชระ  บุรีมาต ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการเปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านแสด-ฟ้า ปีการศึกษา 2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น  การตอบปัญหา การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ  สะพานไม้จำลอง  การโยนไข่จากที่สูง การแข่งขันวาดภาพวิทยาศาสตร์ การเแข่งขันประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล กลุ่มสาระฯได้จัดแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว  AMATH  SUDUKU ส่วนกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้จัดนิทรรศการวัฒนธรรมต่าง ๆ ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดแข่งขัน โครงานอาชีพ การปักชำต้นหม่อน และเกมคอมพิวเตอร์  กลุ่มภาษาต่างประเทศแข่งขันโยนห่วงตอบปัญหา ครอสเวิดส์ บิงโก เป็น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความรัู้ ความสนใจและความสนุกสานให้กับนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา และนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายเต่างอย และต้องขอขอบคุณคณะครูนักเรียนทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจการจัดกรรมครั้งนี้


 
Last Updated on Thursday, 24 August 2017 16:09