ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

แสด-ฟ้า เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 04 December 2017 13:59

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560  แสด-ฟ้า เกมส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางด้านกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยในการจัดการแข่งขันในครั้งได้รับเกียรติจากบุญเตรียม งอยผาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย มาเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมาให้ขวัญและกำลังใจลูก ๆ ชาวแสด-ฟ้าในครั้งนี้ด้วย 

 


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจเต่างอยพัฒนศึกษา

 
Last Updated on Monday, 04 December 2017 14:10