Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ชนะเลิศตอบปัญหากฏหมาย ครั้งที่ 15 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 December 2020 13:09

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 2,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้คือ นายจิรพนธ์  ราชแสดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวอรทัย  พรมน้อย และนางสาวคณิศร นีอำมาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยมีครูผู้ควบคุมทีม คือคุณครูภาณุมาศ  วรรณทอง  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วม

Last Updated on Wednesday, 23 December 2020 14:16