ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 5-8 มกราคม 2564 Print
Written by Administrator   
Monday, 04 January 2021 10:51

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในวันที่ ๕ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตามมาตรการและแนวทางในการจัดการเรียบการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19)Last Updated on Thursday, 07 January 2021 10:12