จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) 1 พ.ย.64 Print
Written by Administrator   
Sunday, 07 November 2021 15:49

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เปิดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site) วันที่ 1 พ.ย.64 และในวันที่ 5 ผู้บริหารและคณะครูได้นำนักเรียนไปรับวัคซีนPfizerเข็มที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอเต่างอย โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเต่างอยได้มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนะได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
Last Updated on Sunday, 07 November 2021 19:33