Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ต.พ.ศ. บริจาคโลหิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 19 December 2021 15:38

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านโดยนายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ รด.จิตอาสา เข้ารับการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมพญาเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Last Updated on Monday, 03 January 2022 19:59