Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กิจกรรมวันคริสต์มาส 64 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 26 December 2021 15:03

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส โดยมีนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งเป็นการจัดป้ายนิเทศ  การวาดภาพ  การประกวด Folk Song  และ Cover Dance   


Last Updated on Sunday, 26 December 2021 15:37