Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 18 November 2022 09:54

เมื่อวันที่่ 16 พฤศจิกายน 2565  ที่ผ่านมา นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2565  โดยมีนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 5 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมการต้อนรับและรับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะประเด็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน


ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่เพจเต่างอยพัฒนศึกษา
Last Updated on Friday, 18 November 2022 10:30