Banner
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 18 January 2023 14:07

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 67 ปีพ.ศ.2566 โดยมีนายกฤษณ์  โสมปัดทุม  นายอำเภอเต่างอย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีซึ่งได้ขึ้นโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ในการจัดกิจกรรมครั้งมีคณะครูบุคลากรทางศึกษา และข้าราชการครูบำนาญ ของศูนย์เครือข่ายอำเภอเต่างอย  ได้เข้าร่วมประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์  ซึ่งในวันที่ 16 มกราคม 2566 ถือเป็นหนึ่งวันสำคัญที่แสดงให้เห็นความสำคัญของครู และอาชีพครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบสารวันครูและคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ความว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 


Last Updated on Saturday, 28 January 2023 13:56
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner