Banner
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 03 June 2024 17:04

   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายณรงค์ชัย  มลาวาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีสติปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสังคมในยุคปัจจุบันLast Updated on Monday, 03 June 2024 17:13
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner