Banner
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 16 June 2024 15:01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2567 การไหว้ครูถือเป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวไทย เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี เพื่อสืบทอดพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพครู อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้มีการจัดประกวดพานไหว้ครูและการจัดป้ายนิเทศ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนคุณภาพ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner