Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67

News image

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 67 ปีพ.ศ.2566 โดยมีนายกฤษณ์  โสมปัดทุม  นายอำเภอเต่างอย ...

อ่านเพิ่มเติม

สวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่"พระองค์ภา"

News image

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนและบุคคลากรโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร(9 จบ) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม CHRISTMAS 2022

News image

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม CHRISTMAS 2022  โดยมีการแข่งขันทักษะทางภาษา และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนตรงตามศักยภาพ ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

News image

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 โซนคัดเลือกที่ 1 จัดขึ้นที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

News image

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา “ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนัน

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา "รวมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นพนันฟุตบอล "  ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

News image

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีนายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ...

อ่านเพิ่มเติม

ยุวกาชาดอาสาพึ่งพาได้ อบรม CPR เบื้องต้น

News image

เมื่อวันพฤหัสที่ 17  พฤศจิการยน 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเต่างอย ได้ให้ความอนุเคราะห์อบรมฝึกปฏิบัติการทำ CPR  วิธีปฐมพยาบาลที่เพิ่มโอกาสรอดชีวติให้กับยุวกาชาด โดยสาธิต ...

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

News image

เมื่อวันที่่ 16 พฤศจิกายน 2565  ที่ผ่านมา นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะได้ออกนิเทศตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

News image

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่2/2565  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนเรียน เรียนตามปกติตามตารางเรียน นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่2/2565 ...

อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565

News image

ด้วยงานวัดผลประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2565 ในวันที่ 26-28 กันยายน ...

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนต้นแบบ ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยท้องถนน

News image

นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เข้ารับมอบโล่รางวัล โรงเรียนต้นแบบ ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยท้องถนน จากนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

News image

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2565 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์และอีสปอร์ตเพื่อคัดตัวเลือกแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ โครงการ Thailand Manual Robot Challenge ...

อ่านเพิ่มเติม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

News image

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียนมากมาย ...

อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

  • 0
prev
next

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next