Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรมงคลแด่พระบาทส

News image

     วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  ที่หอประชุมอำเภอเต่างอย  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นายวัชระ  ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

News image

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้มีการจัดพิธีไหว้ครูแบบวิถีใหม่New Normal เพื่อสืบทอดพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพครู อาจารย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

News image

วันนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นำโดยท่านผอ.ประเสิรฐ ปัตโชติชัย พร้อมคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทาน เพื่อสืบทอดทอดประเพณีอันดีงามของไทยตามหลักพระพุทธศาสนา โดยในปีนี้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทานจำนวน 4 แห่ง ในอำเภอเต่างอย ...

อ่านเพิ่มเติม

สพม 23 ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอน

News image

   เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา สพม เขต 23 นำโดยท่านรองผอ. ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 แบบ New Normal

News image

       วันนี้โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้เปิดเทอมเป็นวันแรกแบบ New Normal ปีการศึกษา 2563  โดยโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยก่อนเข้าโรงเรียนมีการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดไข้ ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนม.1และม.4ผ่านระบบออนไลน์

News image

   โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนวันรับสมัครม.1 และม.4 ไปอย่างไม่มีกำหน

News image

         แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ...

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท

News image

    โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21 ...

อ่านเพิ่มเติม

  • 0
prev
next

การถวายความเคารพแบบถอนสายบัว

News image

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Friday, 23 August 2019 | Hits: 550 | Comments

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

News image

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ...

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายต่างๆ | Administrator | Thursday, 20 June 2019 | Hits: 488 | Comments

อ่านต่อ...

  • 0
prev
next

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี  ครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา บทคัดย่อ   หัวข้อผลงานวิชาการ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 1411 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยนางสาวทัศณีย์ ตองตาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

  ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เล่มที่ 1คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเซียน โดยนางสาวทัศณีย์  ตองตาสี ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Wednesday, 4 July 2018 | Hits: 1103 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

ชื่่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดย นางสมจิตร จันทาสี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

News image

 ชื่่อนวัตกรรม  แบบฝึกทักษะหลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยนางสมจิตร ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Thursday, 14 September 2017 | Hits: 2819 | Comments

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานนางปริยากร ไชยอดทน

News image

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ผู้รายงาน      ...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ | Administrator | Sunday, 31 July 2016 | Hits: 2343 | Comments

อ่านเพิ่มเติม