Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) 1 พ.ย.64

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เปิดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on site) วันที่ 1 พ.ย.64 และในวันที่ 5 ...

อ่านเพิ่มเติม

ปิดภาคเรียนที่ 1/2564

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 ...

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนนักเรียน Pfizer

News image

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ นายณรงค์ มลาวาสน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ...

อ่านเพิ่มเติม

การรับวัคซีน Pfzer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รอบที่

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา แจ้งการรับวัคซีนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยจะฉีดรอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 11 ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

News image

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา แจ้งประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดูผลการเรียนผ่านระบบ SGS ออนไลน์ ได้ที่      ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online ตลอดภาคเรีย

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 7) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 1-17 ก.ย.64

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 16-31 ส.ค.6

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ขยายเวลาไปอีกตั้งแต่วันที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ

News image

  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ...

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน Online 1-15 ส.ค.64

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา  เรื่องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online)  ออนแฮน( OnHand)  ...

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

  • 0
prev
next