Banner

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์

ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

  • 0
prev
next

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน ของทุกปี)

News image

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีนายสุขสันติ วิเวก ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

News image

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม“รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ผู้ซึ่งที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรมนับเป็นชาวไทยคนที่ 5 ที่ได้รับเกียรตินี้ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อสืบทอดพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นการแสดงความเคารพครู อาจารย์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร

News image

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ชัย  มลาวาสน์พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวลา 7.00 ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565

News image

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้จัดการประชุมผู้กครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ขึ้นที่โดม หน้าอาคาร ...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2565

News image

โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยได้ปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สำหรับมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ (เพิ่ม

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติมฉบับที่2) ยังคงมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ (Online

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ยังคงมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน ...

อ่านเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์(Online

News image

ประกาศโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบยังมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธาน ศบค. ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564

  • 0
prev
next

  • 0
  • 1
prev
next