ผู้บริหารสถานศึกษา


นายประเสริฐ  ปัตโชติชัย

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Banner
Banner

Warning: copy(http://www.tpsc.ac.thimages/stories/pesonal1/wat.jpg): failed to open stream: Connection refused in /home/tpsc/domains/tpsc.ac.th/public_html/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

 

 
นางกัลยา  ทองเถาว์
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

       นางวัฒนา  ไตรธิเลน

       ครูชำนาญการพิเศษ  

             นางชญาดา  ทัศคร
        ครูชำนาญการพิเศษ  

  

         นายก็ก่อ  พิสุทธิ์
               ครูผู้ช่วย

 

  
 นางสาวนัฎฤทัย เสนาไชย 
     ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางวรรณคนา  บุญเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ